Kitap çevirileri

Biz Anonymous’uz (Paloma Yayınevi) Tarihin Yapıları Tarihsel Materyalizme Giriş (Yordam Kitap) Para-Şüt (Optimis Yayın Dağıtım) Ters Yüz Et (Optimis Yayın Dağıtım) Düşük Bütçeli Filmler (Kalkedon Yayıncılık) L. Auguste Blanqui’nin Devrimci Teorileri (Otonom Yayıncılık). Kapital Kompakt (Verita) *İndir Yoksullar Dilenciler, Berduşlar ( Verita) * İndir Filistin Tarihi (Verita) * İndir

Devamı

Kapital Kompakt

“Kapitalist üretim tarzının egemen olduğu toplumların zenginliği, ‘muazzam bir meta yığını’ olarak görü nü r; bunun basit biçimi tek bir metadır.”1Karl Marx’ın Kapital’indeki bu ilk cümle, henüz somut bir içeriğe sahip olmayan ama eser boyunca geliştirilen kavramlar barındırır. Daha doğru bir biçimde ifade etmek gerekirse, bu, daima değil çoğu zaman yapılır. “Toplum(lar)” derken ne kastedildiği […]

Devamı

Yoksullar, Dilenciler ve Berduşlar

Kamusal tartışmaların ötesinde, toplumsal katmanlarda ve bu katmanların arasında örtülü söylemler vardı. Yoksulluk, bir yandan üst katman tarafından kendilerini göstermek ve mevcut toplumsal düzeni sağlamlaştırmak için kurgulanıyordu, diğer yandan bizzat yoksullar, sosyal sermayeyi ve desteği canlandırmak için, kendilerini yoksul olarak kurguluyorlardı. Sınırların konulması, mevcut konumu korumaya veya iş ve kaynaklar uğruna rekabeti püskürtmeye yarayabilirdi. Ancak […]

Devamı

Filistin Tarihi

Öncelikli olarak Araplarla Yahudiler arasındaki karşıtlık etrafında dönmeyenbir Filistin tarihi yazmak hiç de kolay değil. Arap-Yahudi çatışması sadecemevcut olayları gölgelemekle kalmıyor; en azından çoğu zaman, çokmuntazam bir biçimde mevcut duruma doğru bir gelişim seyri izleyen, saltbir ‘tarihsel arka plan’ olarak görülen, belli bir ölçekte mevcut durumu daaçıklayan bir yakın geçmiş algısına damgasını vuruyor. Bu kitapta, […]

Devamı

Bernhard Brosius Tarihin Yapıları Tarihsel Materyalizme Giriş Yordam Kitap

Her istikrarlı zaman kesitinde, içinde yaşanılan bu kesitin -iyi ya da kötü yönde- sarsılamayacağına dair gündelik bir kanaat hüküm sürer. Hiçbir şeyin değiştirilemeyeceği kanaati, mevcut koşullardan muzdarip olanları alçaltırken; hiçbir şeyin değiştirilemeyeceğinden duyulan gurur, bu koşullardan faydalananları yüceltir. Dolayısıyla -Sovyetler Birliği dağılır dağılmazABD’de tarihin sonunun ilan edilmesi şaşırtıcı değildir;bu demek oluyordu ki, mevcut durum artık […]

Devamı

Ortak Zenginliği Ararken – Antonio Negri [Çeviren: Suphi Nejat Ağırnaslı]

İmparatorluk ve Çokluk birçok sorunu ve soruyu beraberinde gündeme getirdi: Bunları “Ortak Zenginlik”te tanımlamanın bir esprisi yoktu ve bir de bu soruları çözmeye çalışmanın faydası yoktu. Daha ziyade, yine baştan başlamak ve geliştirdiğimiz kavramları temel alarak bugün siyasalın ne olduğu sorusu üzerinde durmak daha iyiydi. Yıkıcı politika nedir? Toplumsalın hangi kısmını, yönünü içerir? Sermayeye karşı bugün […]

Devamı

L. Auguste Blanqui’nin Devrimci Teorileri

Bu kitap, hayatının neredeyse otuz kırk yılını hapishanelerde ve dışarıda olduğu çok kısa sürede de sokaklarda ve barikat savaşlarında geçiren politik bir devrimcinin kurumsal ve politik yaşamının günümüze bıraktığı unutulmuş mirasına dair bir anlatıdır. Devrimci tarih doğruları ve yanlışlarıyla devrimci önderlerine her zaman sahip çıkmıştır. Blanqui, devrimci tarihin bilinçaltına atılarak unutulan ve unutturulan devrimci bir […]

Devamı

Damga: Örselenmiş Kimliğin İdare Edilişi Üzerine Notlar

Erving Goffman | Damga bir ilişki türüdür, sabit bir vasıf değil. Damga; damgalayana, normal addedilene, normal rolünü oynayana ihtiyaç duyar. Toplumsal ilişkilerin ve etkileşimlerin seyrinde karşı karşıya gelen iki bireyin arasında geçen bir “hikayedir” aslında damga, ama bu hikayede ilginç olan şudur ki; bugün normali tanımlayan bir nitelik yarın pekala bir damgaya dönüşebilir. Normal-damgalı oyununda […]

Devamı