‘Gerilimin Açtığı Düşünce Zemini’

Bir Menkıbe’yi Okuma Denemesi Kıyasıya bir eleştiri olarak Menkıbe Yahya Kamuran ve Ceren İsmail Menkıbe ilk bakışta üç bölümden oluşuyor gibi gözükse de her bir bölüm, aralarındaki ilişki bir tür bilmece gibi kurulmuş olan iki kısma ayrılıyor. Bu çetrefilli kurgu, anlatının belli bir düzen içine oturmasına imkân vermediği ölçüde okuyucuyu zaman zaman zorluyor, daha çok […]

Devamı

Toplumun İmkânsızlığı Olarak İç Savaş

Rıza Ekinler  Berbat kokusuyla bekleyenleri öteki tarafa sürüklemiş, otobüs durağındaki sıraya oturmuş saçı sakalı darmada- ğınık, delik deşik paltosuyla bir evsiz… Köprübaşlarında sakat dilenciler, bir köşede toplanmış tinerci çocuklar, park sıralarına ölü gibi yığılmış, iki büklüm evsizler… Sa- vaşın gazileri… Ama hangi savaşın – ve savaş nerede? Ayhan Geçgin, Son Adım “Savaş nerede?”, yirminci yüzyılın […]

Devamı

Ogün Samast’ı ‘Anlamak’, Rojava’da Dövüşmek

Fikri Erkindik Nejat’ın eylemi ve sözünün örtük olarak çağırdığı ama yine bu eylem ve sözün belirtik içeriğinin üstünü kolayca örtebileceği bir ihtimalin adını koymak için yazıyorum bu yazıyı. Ayşe Paşalı’da Deniz Gezmiş’i gören bir komünisti, Paramaz Kızılbaş’ta radikal Türk yurtseveri bir siyasetin olanaklarını görmeye çalışarak yâd etmek istiyorum. Nejat’ın eyleminin anlamı üzerine çok şey söylenebilir […]

Devamı