Rojava Devrimi’nin enternasyonal şehitleri -I-: Paramaz Kızılbaş

MUSTAFA ÇOBAN Ülkeye, dünyaya, evrene umut barındıran bir mermi olarak geldim. Ermeni değildim ama Paramazdım. Alevi değildim ama Kızılbaştım. Şimdi Miştenûr’da toz, barut, kan ve sloganlar arasında yiğit yoldaşlara halkımıza ödenmeye gelmiş bir boyun borcu.” Eylül 2014 öncesi Kurdistan’da bile çok fazla bilinmeyen küçük bir kentti Kobanê. Siyasal İslamcılar tarafından ortaya çıkartılan DAİŞ çetelerinin Musul’un […]

Devamı

Tarih “Aşırı Entellektüel” Bir Sorun mu dur?

Nejat Ağırnaslı Yüz elli yılı aşkın bir süre boyunca kapitalizm kavramı ciddi bir tartışma zemini sundu. Burada sıkıntı yaratan mesele kapitalizm kavramının nasıl ele alınması gerektiği, “üretim alanı” olmadığı düşünülen toplumsal düzlemlerle nasıl bir ilişkiye sahip olduğu ve en önemlisi kapitalist addedilmeyen “üretim tarzları” ile nasıl belli coğrafi sınırlarla ama “aynı toplum” içerisinde var olduğuydu. […]

Devamı

THKP-C: Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi’nden BarışaRock’a Uzanan bir hareketin anatomisi

Nejat Ağırnaslı “Şişelerle ilişkilenişin işaret etmiş olduğu, o anda cisimleşen siyaset tahayyülün ötesine geçmek, kurucu ile yıkıcı siyaset arasındaki ilişkiyi, reaktif siyaset yerine pro-aktif bir siyaset kurgusu için herhalde devlet ve piyasanın bizzat radikal öznenin dilinde yarattığı dönüşümü daha net anlamaya ihtiyaç var.” adalının türküsü / düşmeyecek dillerdengeliyor adalılar / sarp yamaçlı yollardan Giriş Mahir […]

Devamı

Türkiye’yi Çözümlemek İstiyorsanız Ogün Samast’ı Anlamak Zorundasınız

Suphi Nejat Ağırnaslı PKK ateşkes ve müzakere halindeyken Hrant Dink öldürüldü. Kürt hareketinin yarattığı atmosfer dolayımıyla 12 Eylül sonrası radikalize olmuş Türkiye’nin muhalif aktörleri, cenaze töreni esnasında kendilerini şapkalar ve pankartlarla kitleden ayırmıştı; peki, kitlenin içinden meselenin bir infiale dönüşmesine dönük girişimlerde bulunmuş olsalardı ne olurdu, bunun etkilerini örgütlemeye yeltenmiş olsalardı ne olurdu? Rakel Dink, […]

Devamı

Sesimiz Şaşkın Olsun

Nejat Ağırnaslı “Ben demiştim…” Marx-Engels (1848) Komünist Manifesto’dan: TUTUCU SOSYALİZM BURJUVA SOSYALİZMİ Burjuvazinin bir kesimi, burjuva toplumun varlığının devamını sağlamak için, toplumsal hoşnutsuzlukları gidermek ister. İktisatçılar, iyilikseverler, insanlıkçılar, işçi sınıfının durumunu iyileştiriciler, hayır işleri örgütleyicileri, hayvanlara eziyet edilmesini önleme derneklerinin üyeleri, ılımlılık bağnazları, akla gelebilecek her türden gizli reformcular, bu kesime girerler. Sosyalizmin bu biçimi, üstelik, […]

Devamı

Proletarya Amele Değil, Emel

Nejat Ağırnaslı …. Ancak, canlı emek meselesi burada kalmıyor. Soyut olan somutile lanetlidir, ona toslar, kendini bulur. Bundan dolayı Marx’ın Hegel ile olan ilişkisi hep sorunlu olmuştur. Marx’ın diyalektik ile ilişkisi bir yana, diyalektik, kapitalizmin teşebbüs ettiği bir mantıktır, zahiridir, teşebbüsün mantığıdır, kapitalizmin tüm somut iktidar ve öznellik ilişkilerini kodlar; bağlamını arz-ı endam edişidir. Ruh, […]

Devamı

Mesaj Kaygısına Son

Suphi Nejat Agırnaslı Hrant Dink katledildikten tam bir yıl sonra onbinler yine AGOS’a akın etti. Katılımcıların heterojenliği bir yana bırakılacak olursa bu sefer ÖDP ve onun siyasi yörüngesindeki unsurlara rağmen ısrarla “Katil Devlet Hesap Verecek!” sloganları bastırılamadı. Polis barikatı yarıldı ve Taksim, 1 Mayıs’tan sonra bir kez daha zaptedildi. Ancak bu eylem hem devletin cephesinden […]

Devamı

Kiraz Mevsiminin Şarabi Eşkiyası Olmak Varken

Nejat Ağırnaslı Biz Komünistler başka türden insanlarız, biz başka bir kumaştanız’ (J.Stalin)  SiyAsi Dergisi’nin bu sayısının ana konusunun masallar olması tabii ki bir tesadüf değil. Bizzat içinden geçmekte olduğumuz toplumsal atmosfer ile doğrudan bağlantılı. Çünkü hayat özellikle son dönemlerde bizleri sürekli birer ‘rasyonel’ ve özne olarak ekonomik-siyasi kavramlar dolayımıyla kendimizi kurmaya itiyor. Ne var ki, […]

Devamı

Kardeşlik İstiyoruz” Kampanyası Üzerine

Suphi Nejat Ağırnaslı ‘Kardeşlik İstiyoruz’kampanyası birçok üniversitede yapılan benzer kampanyalar gibi, toplumsal muhalefetin sokakta kendisini var edemediği, yoğunve kitlesel bir faşist seferberlik sürecinin hüküm sürdüğü bir dönemde, bir sürü iç tartışma ve kriz ile birlikte gerçekleştirildi. Boğaziçililer olarak 3 Kasım Ankara mitinginde ortak bir duruş sergilemek ilk ve yavaş atılan adımlardan biri oldu. Ondan sonra […]

Devamı

Karanlığı Sorgularken Kendini Sorgulamak, Sorgularken Düş Kurmak

Nejat Ağırnaslı Bu yazı, Hrant Dink’in katledilmesinin ardından Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri tarafından başlatılan “Karanlığı Sorguluyoruz” kampanyası mail grubunda Suphi Nejat Ağırnaslı tarafından 2007 yılında sürecin bir analizi olarak kaleme alınmıştır. Bu mail grubunda hemen hemen herkesin malumu olan, Diyarbakır süreci ile başlayıp, Toplumla (Terörle) Mücadele Yasasına karşı kampanya ile belli bir ivme ve süreklilik kazanan, […]

Devamı