‘Gerilimin Açtığı Düşünce Zemini’

Bir Menkıbe’yi Okuma Denemesi Kıyasıya bir eleştiri olarak Menkıbe Yahya Kamuran ve Ceren İsmail Menkıbe ilk bakışta üç bölümden oluşuyor gibi gözükse de her bir bölüm, aralarındaki ilişki bir tür bilmece gibi kurulmuş olan iki kısma ayrılıyor. Bu çetrefilli kurgu, anlatının belli bir düzen içine oturmasına imkân vermediği ölçüde okuyucuyu zaman zaman zorluyor, daha çok […]

Devamı

Toplumun İmkânsızlığı Olarak İç Savaş

Rıza Ekinler  Berbat kokusuyla bekleyenleri öteki tarafa sürüklemiş, otobüs durağındaki sıraya oturmuş saçı sakalı darmada- ğınık, delik deşik paltosuyla bir evsiz… Köprübaşlarında sakat dilenciler, bir köşede toplanmış tinerci çocuklar, park sıralarına ölü gibi yığılmış, iki büklüm evsizler… Sa- vaşın gazileri… Ama hangi savaşın – ve savaş nerede? Ayhan Geçgin, Son Adım “Savaş nerede?”, yirminci yüzyılın […]

Devamı

Ogün Samast’ı ‘Anlamak’, Rojava’da Dövüşmek

Fikri Erkindik Nejat’ın eylemi ve sözünün örtük olarak çağırdığı ama yine bu eylem ve sözün belirtik içeriğinin üstünü kolayca örtebileceği bir ihtimalin adını koymak için yazıyorum bu yazıyı. Ayşe Paşalı’da Deniz Gezmiş’i gören bir komünisti, Paramaz Kızılbaş’ta radikal Türk yurtseveri bir siyasetin olanaklarını görmeye çalışarak yâd etmek istiyorum. Nejat’ın eyleminin anlamı üzerine çok şey söylenebilir […]

Devamı

Rojava Devrimi’nin enternasyonal şehitleri -I-: Paramaz Kızılbaş

MUSTAFA ÇOBAN Ülkeye, dünyaya, evrene umut barındıran bir mermi olarak geldim. Ermeni değildim ama Paramazdım. Alevi değildim ama Kızılbaştım. Şimdi Miştenûr’da toz, barut, kan ve sloganlar arasında yiğit yoldaşlara halkımıza ödenmeye gelmiş bir boyun borcu.” Eylül 2014 öncesi Kurdistan’da bile çok fazla bilinmeyen küçük bir kentti Kobanê. Siyasal İslamcılar tarafından ortaya çıkartılan DAİŞ çetelerinin Musul’un […]

Devamı

Tarih “Aşırı Entellektüel” Bir Sorun mu dur?

Nejat Ağırnaslı Yüz elli yılı aşkın bir süre boyunca kapitalizm kavramı ciddi bir tartışma zemini sundu. Burada sıkıntı yaratan mesele kapitalizm kavramının nasıl ele alınması gerektiği, “üretim alanı” olmadığı düşünülen toplumsal düzlemlerle nasıl bir ilişkiye sahip olduğu ve en önemlisi kapitalist addedilmeyen “üretim tarzları” ile nasıl belli coğrafi sınırlarla ama “aynı toplum” içerisinde var olduğuydu. […]

Devamı

THKP-C: Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi’nden BarışaRock’a Uzanan bir hareketin anatomisi

Nejat Ağırnaslı “Şişelerle ilişkilenişin işaret etmiş olduğu, o anda cisimleşen siyaset tahayyülün ötesine geçmek, kurucu ile yıkıcı siyaset arasındaki ilişkiyi, reaktif siyaset yerine pro-aktif bir siyaset kurgusu için herhalde devlet ve piyasanın bizzat radikal öznenin dilinde yarattığı dönüşümü daha net anlamaya ihtiyaç var.” adalının türküsü / düşmeyecek dillerdengeliyor adalılar / sarp yamaçlı yollardan Giriş Mahir […]

Devamı

Türkiye’yi Çözümlemek İstiyorsanız Ogün Samast’ı Anlamak Zorundasınız

Suphi Nejat Ağırnaslı PKK ateşkes ve müzakere halindeyken Hrant Dink öldürüldü. Kürt hareketinin yarattığı atmosfer dolayımıyla 12 Eylül sonrası radikalize olmuş Türkiye’nin muhalif aktörleri, cenaze töreni esnasında kendilerini şapkalar ve pankartlarla kitleden ayırmıştı; peki, kitlenin içinden meselenin bir infiale dönüşmesine dönük girişimlerde bulunmuş olsalardı ne olurdu, bunun etkilerini örgütlemeye yeltenmiş olsalardı ne olurdu? Rakel Dink, […]

Devamı

Sesimiz Şaşkın Olsun

Nejat Ağırnaslı “Ben demiştim…” Marx-Engels (1848) Komünist Manifesto’dan: TUTUCU SOSYALİZM BURJUVA SOSYALİZMİ Burjuvazinin bir kesimi, burjuva toplumun varlığının devamını sağlamak için, toplumsal hoşnutsuzlukları gidermek ister. İktisatçılar, iyilikseverler, insanlıkçılar, işçi sınıfının durumunu iyileştiriciler, hayır işleri örgütleyicileri, hayvanlara eziyet edilmesini önleme derneklerinin üyeleri, ılımlılık bağnazları, akla gelebilecek her türden gizli reformcular, bu kesime girerler. Sosyalizmin bu biçimi, üstelik, […]

Devamı

Proletarya Amele Değil, Emel

Nejat Ağırnaslı …. Ancak, canlı emek meselesi burada kalmıyor. Soyut olan somutile lanetlidir, ona toslar, kendini bulur. Bundan dolayı Marx’ın Hegel ile olan ilişkisi hep sorunlu olmuştur. Marx’ın diyalektik ile ilişkisi bir yana, diyalektik, kapitalizmin teşebbüs ettiği bir mantıktır, zahiridir, teşebbüsün mantığıdır, kapitalizmin tüm somut iktidar ve öznellik ilişkilerini kodlar; bağlamını arz-ı endam edişidir. Ruh, […]

Devamı

Mesaj Kaygısına Son

Suphi Nejat Agırnaslı Hrant Dink katledildikten tam bir yıl sonra onbinler yine AGOS’a akın etti. Katılımcıların heterojenliği bir yana bırakılacak olursa bu sefer ÖDP ve onun siyasi yörüngesindeki unsurlara rağmen ısrarla “Katil Devlet Hesap Verecek!” sloganları bastırılamadı. Polis barikatı yarıldı ve Taksim, 1 Mayıs’tan sonra bir kez daha zaptedildi. Ancak bu eylem hem devletin cephesinden […]

Devamı