‘Gerilimin Açtığı Düşünce Zemini’

Bir Menkıbe’yi Okuma Denemesi Kıyasıya bir eleştiri olarak Menkıbe Yahya Kamuran ve Ceren İsmail Menkıbe ilk bakışta üç bölümden oluşuyor gibi gözükse de her bir bölüm, aralarındaki ilişki bir tür bilmece gibi kurulmuş olan iki kısma ayrılıyor. Bu çetrefilli kurgu, anlatının belli bir düzen içine oturmasına imkân vermediği ölçüde okuyucuyu zaman zaman zorluyor, daha çok […]

Devamı

Toplumun İmkânsızlığı Olarak İç Savaş

Rıza Ekinler  Berbat kokusuyla bekleyenleri öteki tarafa sürüklemiş, otobüs durağındaki sıraya oturmuş saçı sakalı darmada- ğınık, delik deşik paltosuyla bir evsiz… Köprübaşlarında sakat dilenciler, bir köşede toplanmış tinerci çocuklar, park sıralarına ölü gibi yığılmış, iki büklüm evsizler… Sa- vaşın gazileri… Ama hangi savaşın – ve savaş nerede? Ayhan Geçgin, Son Adım “Savaş nerede?”, yirminci yüzyılın […]

Devamı

Ogün Samast’ı ‘Anlamak’, Rojava’da Dövüşmek

Fikri Erkindik Nejat’ın eylemi ve sözünün örtük olarak çağırdığı ama yine bu eylem ve sözün belirtik içeriğinin üstünü kolayca örtebileceği bir ihtimalin adını koymak için yazıyorum bu yazıyı. Ayşe Paşalı’da Deniz Gezmiş’i gören bir komünisti, Paramaz Kızılbaş’ta radikal Türk yurtseveri bir siyasetin olanaklarını görmeye çalışarak yâd etmek istiyorum. Nejat’ın eyleminin anlamı üzerine çok şey söylenebilir […]

Devamı

Suphi Nejat Ağırnaslı’nın Komünist Israrı:
Menkıbe’yi Yeniden Düşünmek

Elinizdeki bu derleme, Kobane’de IŞİD faşizmine karşı savaşırken 5 Ekim 2014 yılında hayatını kaybeden sevgili dostumuz, yoldaşımız Nejat Ağırnaslı’nın kaleme aldığı ve anonim olarak internete bıraktığı Menkıbe’nin1 sarsıcı sorularına iştirak etmek, onun hakikat arayışçılığına ortak olmak niyetiyle bir araya getirildi. Menkıbe hakikatin sürekli devinimi içinde kendine yer açmaya çalışan ve Marx’ın (1843) Ruge’ya yazdığı mektubunda […]

Devamı

Paralakstan Diyalektiğe, Farktan Sömürüye

Filiz Toprak Bu metin 19 Nisan’da gerçekleştirilen Menkıbe Tartışmaları’ndaki “ Paralakstan Diyalektiğe, Farktan Sömürüye” isimli oturumda Filiz Toprak tarafından sunulmuştur. Menkıbe’nin içeriğine baktığımızda şöyle bir şey fark ediyoruz: Menkıbe, bir devrim, iktidar stratejisi, iktidarla mücadele metni olmaktan ziyade; toplumun, toplumsal ilişkilerin ve tarihin eleştirel bir okuması olarak karşımıza çıkıyor. Nejat, Menkıbe’de salt siyasal iktidarı karşısına […]

Devamı

Nejat (Paramaz Kızılbaş) ve Devletlû Olmayan bir Türklük Tahayyülü: Nasıl Bir Türkçü Siyaset?

İlker Cörüt Nejat’ın eylemi ve sözünün örtük olarak çağırdığı ama yine bu eylem ve sözün belirtik içeriğinin üstünü kolayca örtebileceği bir ihtimalin adını koymak için yazıyorum bu yazıyı. Ayşe Paşakapılı’da Deniz Gezmiş’i gören bir komünisti, Paramaz Kızılbaş’da radikal Türkçü bir siyasetin olanaklarını görmeye çalışarak yâd etmek istiyorum. Nejat’ın şehadetinin anlamı üzerine çok şey söylenebilir şüphesiz. […]

Devamı

Kapitalizmin Kırılgan Teşekkülü

Kaçış Çizgisi Olarak Canlı Emek Elif Cansen Yeniden düşünme edimi, kavram ve kategoriler arasında yeni ter­cihler yapmak değil, bunlar arasındaki ilişkileri yeniden konum­landırmak, zaten ifade edilmiş olanı yeniden anlamlandırmaktır. Karl Marx’ın (1999) şeylere “biçim veren ateş” olarak nitelediği ve bir olumlama olarak gördüğü canlı emek kavramı da belki günü­müzde en çok buna muhtaç. Zira bu […]

Devamı

Can Siyaseti Üzerine Düşünceler

İlksel Birikim ve Kadına Yönelik Şiddet Sorunsalı İştar Günsenin Ölüm ile yaşam arasında can ortaya çıkabilir. (Ağırnaslı, 2013: 105) Bir topluluğu yok etmenin yolu, kadınlarını dehşete düşürmektir. Manuel Bayon, for Agencia Tegantati. (Federici, 2016) Giriş Mevzumuz can, yaşam, yaşamın yeniden üretimi, bunun siyasi düzlemde dert edinilmesi, dolayısıyla –söz konusu dolayısıyla’nın işaret ettiği nedensel bağa aşağıda […]

Devamı

‘Gerilimin Açtığı Düşünce Zemini’:Bir Menkıbe’yi Okuma Denemesi’

Y.M.M. ve C.Ö. Kıyasıya bir eleştiri olarak Menkıbe Menkıbe ilk bakışta 3 bölümden oluşuyor gibi gözükse de her bir bölüm, aralarındaki ilişki bir tür bilmece gibi kurulmuş olan iki kısma ayrılıyor. Bu çetrefilli kurgu anlatının belli bir düzen içine oturmasına imkân vermediği ölçüde okuyucuyu zaman zaman zorluyor, daha çok da merakını ve arzusunu cezbediyor. Bölümle­ri […]

Devamı