Suphi Nejat Ağırnaslı’nın Komünist Israrı:
Menkıbe’yi Yeniden Düşünmek

Menkıbe tartışmaları

Elinizdeki bu derleme, Kobane’de IŞİD faşizmine karşı savaşırken 5 Ekim 2014 yılında hayatını kaybeden sevgili dostumuz, yoldaşımız Nejat Ağırnaslı’nın kaleme aldığı ve anonim olarak internete bıraktığı Menkıbe’nin1 sarsıcı sorularına iştirak etmek, onun hakikat arayışçılığına ortak olmak niyetiyle bir araya getirildi. Menkıbe hakikatin sürekli devinimi içinde kendine yer açmaya çalışan ve Marx’ın (1843) Ruge’ya yazdığı mektubunda söylediği gibi “her şeyin kıyasıya bir eleştirisini” esas alan bir okumadır. Hatta daha da ileri giderek söylersek, bildik düşünce ve eylem kalıplarını, parti tabelalarını, sendika koltuklarını ve devrimci tarih mitolojisini yerden yere vuran, “haddini aşan” bir okuma girişimidir. Böylesi bir okuma girişimi ile bugün ne yapılabilir? Böylesi bir okuma girişiminin hakkını veren bir tartışma nasıl mümkündür? Bu soruların
1 Derlemedeki bütün Menkıbe referansları bu kitabın son bölümünde yer verilen baskıya aittir (editörlerin notu).
MENKIBE’Yİ YENİDEN DÜŞÜNMEK
6
peşinde olan bu derleme fikri, Nejat’ın ardından bir yıla yakın sürele yapılan ortak tartışmalar ve Menkıbe’nin izleğini sürdüğü sorulara kulak veren bir grup insanın ortak çabasıyla ortaya çıktı. Yine
de en baştan belirtmek gerekir ki, buradaki muradımız derlemenin yer yer farklılaşan kısımlarından ve hatta birbirleriyle uzlaşması mümkün olmayan perspektiflerinden de anlaşılacağı üzere,
Nejat’ın eylem ve düşüncelerini bildik koordinatlar sistemine yerleştirmek değildir. Zaten daha kitabın kapağında Nejat Menkıbe ile “Ne haliniz varsa görün” diye sesleniyor okuyucuya. Dolayısı ile bizim burada yaptığımız tartışmalar Nejat’ın sözlerini ve düşüncelerini kapatmaktan ziyade onun komünizm fikrini bizim dertlerimizle beraber daha da nasıl çoğaltacağımıza dairdir. Yani bir çeşit
ne halimiz varsa onu görmektir. Menkıbe üzerinden bu derleme kitap vesilesiyle bir tartışma
açma çabamızın en büyük motivasyonu Nejat’ın adını koyduğu meselelerin, yönelttiği eleştirilerin, ileri sürdüğü savların ve yaptığı önerilerin devrimci-sosyalist-komünist-yurtsever bireylerde, topluluklarda ve örgütlerde hak ettiği karşılığı ne yazık ki bulamamış olmasıdır. Sanki Nejat enternasyonalist bir Komünist savaşçı olarak tarihe saygıyla uğurlanarak geçiştirilmek istenmektedir. Bu derleme kitap bu sessizce geçiştirme tavrına bir itiraz olarak da anlaşılmalıdır. Nejat gerek Menkıbe’yle gerek diğer yazılarıyla bugüne konuşmaya devam ediyor ve belki geçiştirilmek istenmesi tam da bundandır. Kürt hareketinin sınıf uzlaşmacı ve ulusal birlikçi söyleminin milliyetçiliğine de, Türkiye sosyalist-devrimci hareketlerinin
iç savaşı yatıştırmayı ve yönetilebilir kılmayı esas alan radikal demokratik halk ve temsil siyasetine de yönelttiği eleştirinin gücü ve haklılığı yaşadıklarımızla doğrulanıyor.

Derlemeyi PDF olarak indir