Proletarya Amele Değil, Emel

Nejat Ağırnaslı …. Ancak, canlı emek meselesi burada kalmıyor. Soyut olan somutile lanetlidir, ona toslar, kendini bulur. Bundan dolayı Marx’ın Hegel ile olan ilişkisi hep sorunlu olmuştur. Marx’ın diyalektik ile ilişkisi bir yana, diyalektik, kapitalizmin teşebbüs ettiği bir mantıktır, zahiridir, teşebbüsün mantığıdır, kapitalizmin tüm somut iktidar ve öznellik ilişkilerini kodlar; bağlamını arz-ı endam edişidir. Ruh, […]

Devamı