Kiraz Mevsiminin Şarabi Eşkiyası Olmak Varken

Nejat Ağırnaslı Biz Komünistler başka türden insanlarız, biz başka bir kumaştanız’ (J.Stalin)  SiyAsi Dergisi’nin bu sayısının ana konusunun masallar olması tabii ki bir tesadüf değil. Bizzat içinden geçmekte olduğumuz toplumsal atmosfer ile doğrudan bağlantılı. Çünkü hayat özellikle son dönemlerde bizleri sürekli birer ‘rasyonel’ ve özne olarak ekonomik-siyasi kavramlar dolayımıyla kendimizi kurmaya itiyor. Ne var ki, […]

Devamı