Kapitalizmin Kırılgan Teşekkülü

Kaçış Çizgisi Olarak Canlı Emek Elif Cansen Yeniden düşünme edimi, kavram ve kategoriler arasında yeni ter­cihler yapmak değil, bunlar arasındaki ilişkileri yeniden konum­landırmak, zaten ifade edilmiş olanı yeniden anlamlandırmaktır. Karl Marx’ın (1999) şeylere “biçim veren ateş” olarak nitelediği ve bir olumlama olarak gördüğü canlı emek kavramı da belki günü­müzde en çok buna muhtaç. Zira bu […]

Devamı