Kapitalizmin kanlı düğünü; ilksel birikim- Nejat Ağırnaslı

Marx, Kapital’in birinci cildinin sonlarında, “sözde ilk birikim” (sogenannte ursprünglice Akkumulation) kavramını ele alır ve geliştirir. Bu kavram üzerinden kapitalizmin oluşmasına dair ön koşullar ile varsayımları ele alır. Buna göre kapitalizmin söz konusu olması için birilerinde kimi olanaklar birikmiş olmalı, başkalarında ise bu ve benzeri olanaklar artık olmamalıdır. Mealen, (müstakbel) bir sermayedar ve amelenin oluşması […]

Devamı