Kapital Kompakt

“Kapitalist üretim tarzının egemen olduğu toplumların zenginliği, ‘muazzam bir meta yığını’ olarak görü nü r; bunun basit biçimi tek bir metadır.”1Karl Marx’ın Kapital’indeki bu ilk cümle, henüz somut bir içeriğe sahip olmayan ama eser boyunca geliştirilen kavramlar barındırır. Daha doğru bir biçimde ifade etmek gerekirse, bu, daima değil çoğu zaman yapılır. “Toplum(lar)” derken ne kastedildiği […]

Devamı