Geleceği İcad Etmek; Bilgisayar,S.Jobs Ve İlahiyat

Günümüzde, uzun bir süre boyunca –artık bu süreç neredeyse tamamına ermiş olsa dahi- masa üstü yayıncılık ile anılan Apple son yıllarda video işleme vasfıyla da anıldı. Oysa, Amiga hem resim, hem video hemde ses işleme konusunda 1980’lerde Apple’dan epey ileride sayılırdı. Peki, ne oldu da bugün Commodore ve Amiga anılmıyor da Apple ve Microsoft anılıyor. Buunutma eylemi, bir bağlam içerisinde gerçekleşiyor olmalı. Öyleyse Apple veMicrosoft’u öne çıkaran, Commodore’u (Amiga’yı) tarihten silen, bu sessizliği mümkün kılan şey nedir? Commodore, bilgisayar üretiyordu, piyasada rekabet ediyordu ve 1990’ların ortalarında şirketin kötü yönetilmesi sonucunda battı. Apple ve Microsoft bu süreci imgeleriyle birlikte bir yönetim ve sunum politikasına kavuşturdu; ‘bilgisayar çağı’na bir ilahiyat sundular! Bu anlamıyla Xerox ve IBM’den, hatta Commodore’dan çok daha öteye gittiler.İnsanın özgürlük arayışını, kapitalist işleyişin asli bileşeni haline getirmenin, onun motor gücüne dönüştürmenin siyasetini güttüler.

Devamı