Filistin Tarihi

Öncelikli olarak Araplarla Yahudiler arasındaki karşıtlık etrafında dönmeyenbir Filistin tarihi yazmak hiç de kolay değil. Arap-Yahudi çatışması sadecemevcut olayları gölgelemekle kalmıyor; en azından çoğu zaman, çokmuntazam bir biçimde mevcut duruma doğru bir gelişim seyri izleyen, saltbir ‘tarihsel arka plan’ olarak görülen, belli bir ölçekte mevcut durumu daaçıklayan bir yakın geçmiş algısına damgasını vuruyor. Bu kitapta, […]

Devamı