Ortak Zenginliği Ararken – Antonio Negri [Çeviren: Suphi Nejat Ağırnaslı]

İmparatorluk ve Çokluk birçok sorunu ve soruyu beraberinde gündeme getirdi: Bunları “Ortak Zenginlik”te tanımlamanın bir esprisi yoktu ve bir de bu soruları çözmeye çalışmanın faydası yoktu. Daha ziyade, yine baştan başlamak ve geliştirdiğimiz kavramları temel alarak bugün siyasalın ne olduğu sorusu üzerinde durmak daha iyiydi. Yıkıcı politika nedir? Toplumsalın hangi kısmını, yönünü içerir? Sermayeye karşı bugün […]

Devamı