‘Gerilimin Açtığı Düşünce Zemini’

Bir Menkıbe’yi Okuma Denemesi Kıyasıya bir eleştiri olarak Menkıbe Yahya Kamuran ve Ceren İsmail Menkıbe ilk bakışta üç bölümden oluşuyor gibi gözükse de her bir bölüm, aralarındaki ilişki bir tür bilmece gibi kurulmuş olan iki kısma ayrılıyor. Bu çetrefilli kurgu, anlatının belli bir düzen içine oturmasına imkân vermediği ölçüde okuyucuyu zaman zaman zorluyor, daha çok […]

Devamı