Esnek” Kapitalizmi Yeniden Düşünmek: Tuzla/İstanbul Tersaneleri Vakası Üzerinden Türkiye’de “Esnek” Kapitalizmin Oluşumunu Keşfetmek

S. Nejat Ağırnaslı Bu tezde, Tuzla’daki tersanelerin teorik manada nasıl kavranabileceğine ilişkin bir soru sorulmaktadır. Tezin ana odak noktası, Tuzla tersanelerinde ve civarında öznelliklerin oluşumudur. Tersane sahiplerinin hayat hikâyeleri, işçilerin ve tersane memurlarının ayrıca aradaki temsilcilerin anlatımları, iktidar/öznellik sorunsalı dâhilinde okunmuştur. Ana argüman, sermaye birikiminin doğrusal ilerleyen bir sarmal mantığı olarak anlaşılamayacağı yönündedir. Sermaye birikimi, […]

Devamı