Can Siyaseti Üzerine Düşünceler

İlksel Birikim ve Kadına Yönelik Şiddet Sorunsalı İştar Günsenin Ölüm ile yaşam arasında can ortaya çıkabilir. (Ağırnaslı, 2013: 105) Bir topluluğu yok etmenin yolu, kadınlarını dehşete düşürmektir. Manuel Bayon, for Agencia Tegantati. (Federici, 2016) Giriş Mevzumuz can, yaşam, yaşamın yeniden üretimi, bunun siyasi düzlemde dert edinilmesi, dolayısıyla –söz konusu dolayısıyla’nın işaret ettiği nedensel bağa aşağıda […]

Devamı